Top

Người dân được góp vốn bằng căn hộ khi xây lại chung cư?

Cập nhật 26/02/2015 09:26

Trước thực trạng nhiều chung cư cũ tại các đô thị đã xuống cấp cần được cải tạo hoặc phá dỡ, xây mới, Bộ Xây dựng đã công bố dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ nhằm lấy ý kiến rộng rãi của người dân cũng như cơ quan, doanh nghiệp (DN).


Nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng cần nhanh chóng được xây dựng lại. Ảnh: Hoài Anh.

Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất được tham gia lựa chọn DN kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư.

Bên cạnh đó, họ được tham gia góp vốn cùng với DN kinh doanh bất động sản để triển khai dự án xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức góp vốn bằng tiền hoặc bằng diện tích nhà ở, đất ở và tài sản khác gắn liền với đất trong phạm vi dự án (nếu có), được lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư và được xem xét hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tài sản đã được bồi thường và được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định quy định trong trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại nơi nhà chung cư được xây dựng lại, nếu DN kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì các bên tự thỏa thuận hình thức bồi thường trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc người được bồi thường nhà ở mới có diện tích tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn diện tích căn hộ cũ bị phá dỡ hoặc có thể áp dụng hình thức thỏa thuận vừa bồi thường bằng tiền, vừa bồi thường bằng diện tích nhà ở.

Đối với trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư không thỏa thuận được DN kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn mà Nhà nước phải trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư (theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật Nhà ở) thì chủ sở hữu chỉ được bố trí tái định cư với diện tích căn hộ mới bằng diện tích căn hộ cũ mà không phải trả thêm tiền.

DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan