Top

Nên thay đổi hình thức trả tiền sử dụng đất

Cập nhật 17/09/2013 14:03

Ông Phan Thành Mai, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng: Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp khi chuyển đổi dự án sang nhà ở xã hội hoặc chia nhỏ căn hộ dưới 70m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2 sẽ được trả lại tiền sử dụng đất, nhưng việc hoàn trả tiền sử dụng đất hiện nay rất khó thực hiện.

Vậy tại sao không chuyển đổi bằng các hình thức đối trừ cho doanh nghiệp, hoặc tạo ra các cơ chế khác thay vì việc hoàn trả tiền sử dụng đất. Thực tế, không phải doanh nghiệp kỳ vọng được hoàn trả tiền sử dụng đất ngay bằng tiền mặt mà vấn đề ở chỗ được hưởng các chính sách để hỗ trợ. Doanh nghiệp cũng biết rằng khi đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách địa phương, ngân sách đó đã có kế hoạch chi tiêu, đã được sử dụng theo từng năm, từng giai đoạn, việc hoàn trả là rất khó khăn.

Nhưng việc đối trừ hoặc được hưởng những chính sách khác là hoàn toàn có thể. Điều đó sẽ tạo ra xu hướng quan trọng là Nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội. Từ đó, doanh nghiệp có thể tham gia nhiều hơn vào chương trình phát triển nhà ở xã hội, cũng như nhiều đối tượng cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cũng sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.

DiaOcOnline.vn - Theo Kinh tế và Đô thị