Top

Khung giá đất Bình Dương 2011 cao nhất 23,4 triệu đồng/m2

Cập nhật 23/12/2010 10:15


Ảnh minh họa
Giá đất ở tại đô thị cao nhất là 23,4 triệu đồng/m2 áp dụng tại thị xã Thủ Dầu Một, thấp nhất là 200.000 đồng/m2.

Ngày 10 tháng 12 năm 2010, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang đã ký phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, giá đất ở tại đô thị cao nhất là 23,4 triệu đồng/m2, thấp nhất là 200.000 đồng/m2. Giá đất ở tại nông thôn cao nhất là 2,25 triệu đồng/m2 thuộc thị xã Thủ Dầu Một, thấp nhất là 150.000 đồng/m2… Mức giá đất ở cao nhất 23,4 triệu đồng/m2 được áp dụng tại các phường Phú Cường, Phú Hòa, Phú Thọ, Phú Lợi, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Hiệp An, Phú Mỹ, Định Hòa, Hòa Phú, Phú Tân thuộc thị xã Thủ Dầu Một.

Với đất sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn, mức giá cao nhất là 1,58 triệu đồng/m3 tại Thủ Dầu Một, thấp nhất là 105.000 đồng/m2 tại các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo. Tại các đô thị, đất sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp có mức cao nhất là 15,2 triệu đồng/m2, thấp nhất là 130.000 đồng/m2.

Trong đó, tại Thủ Dầu Một, mức cao nhất là 15,2 triệu đồng/m2, thấp nhất là 430.000 đồng/m2. Tại thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An và thị trấn An Thạch, Lái Thiêu huyện Thuận An, mức cao nhất là 6,24 triệu đồng/m2, thấp nhất là 310.000 đồng/m2….

Về đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp khác, mức giá cao nhất là 190.000 đồng/m2 với đất trồng cây lâu năm tại Thủ Dầu Một và huyện Dĩ An, Thuận An. Mức thấp nhất là 35.000 đồng/m2 với đất trồng lúa nước và cây hàng năm tại huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT