Top

Hà Nội: Công bố giá nhân công, máy thi công khi lập dự án đầu tư xây dựng

Cập nhật 19/07/2014 11:20

Ngày 16/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND, công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để các tổ chức, cá nhân liên quan khảo sát lập và quản lý chi phí đầu xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND thành phố quản lý.

Ảnh minh họa

Theo đó, lao động phổ thông (tương đương với thợ có bậc dưới hoặc bằng bậc 3 vùng I là 3.458.929 đồng/tháng, vùng II 2.860.000 đồng/tháng; lao động có tay nghề trung bình và khá (tương đương với thợ có bậc trên bậc 3 và dưới bậc 4,5 vùng I là 4.837.819 đồng/tháng, vùng II 3.497.000 đồng/tháng; lao động có tay nghề giỏi (tương đương với thợ có bậc trên hoặc bằng bậc 4,5 vùng I là 6.320.294 đồng/tháng, vùng II 4.732.000 đồng/tháng.

Bình quân gia quyền theo tỷ trọng các nhóm thợ vùng I là 4.894.654 đồng/tháng, vùng II 3.558.756 đồng/tháng. Bình quân ngày công vùng I là 188.256 đồng/ngày, vùng II 136.875 đồng/ngày.

Vùng I là nhóm các quận, huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây, còn vùng II là nhóm các huyện còn lại.

Về giá nhân công thị trường, căn cứ theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, các chủ đầu tư phải thực hiện việc xác định chi phí tiền lương nhân công phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở điều tra, khảo sát mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường lao động làm căn cứ điều chỉnh chi phí nhân công trong các tập đơn giá, hoặc tính toán chi phí nhân công trong đơn giá, dự toán xây dựng công trình cho phù hợp.

Trong đó, đơn giá nhân công trên thị trường là mức giá nhân công cho một công việc được xác định trên thị trường tại một khu vực hoặc địa phương nhất định. Mỗi công việc sẽ có các mức giá nhân công khác nhau, giá nhân công phụ thuộc vào trình độ tay nghề, uy tín của người lao động và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Đơn giá nhân công trung bình trên thị trường cho một công việc là trung bình số học các đơn giá nhân công khác nhau có trên thị trường để thực hiện công việc đó.

Đơn giá nhân công để xác định đơn giá trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp...).

Trên cơ sở giá nhân công do các chủ đầu tư khảo sát thực hiện, căn cứ vào tính chất công trình, trình độ các loại thợ trong công trình xây dựng, chủ đầu tư điều chỉnh giá nhân công trong dự toán, bảo đảm quyền lợi người lao động và chống thất thoát, lãng phí.

Đối với các công trình chưa lập dự toán hoặc lập dự toán theo các tập đơn giá do UBND thành phố đã công bố, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu, trong thời gian chờ Bộ Xây dựng, Bộ LĐTB&XH hướng dẫn về cách xác định lương công nhân thị trường, cách xác định về cấp bậc thợ, hệ số cấp bậc thợ thì chủ đầu tư có thểm thao khảo hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công.

Cụ thể, các tập đơn giá được công bố theo số Quyết định 5478/QĐ-UBND, Quyết định 5478/QĐ-UBND, Quyết định 5480/QĐ-UBND, Quyết định 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND thành phố hệ số điều chỉnh nhân công là 0,8316 và máy là 0,9494; tập đơn giá tại Quyết định 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố, hệ số điều chỉnh nhân công là 0,8254 và máy 0,9475; tập đơn giá tại Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/1/2014 của UBND thành phố, hệ số điều chỉnh nhân công là 1,3910 và máy 1,1175; đối với tập đơn giá được công bố theo số Quyết định 5478/QĐ-UBND, Quyết định 5479/QĐ-UBND, Quyết định 5480/QĐ-UBND, Quyết định 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND thành phố hệ số nhân công là 0,6046 và máy 0,8812; tập đơn giá tại Quyết định 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố hệ số nhân công 0,6002 và máy 0,8798; tập đơn giá tại Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/1/2014 của UBND thành phố hệ số nhân công 1,0113 và máy 1,0034.

Hệ số trên sử dụng trực tiếp để nhân với tổng chi phí nhân công hoặc chi phí ca máy trong bảng tổng hợp dự toán. Riêng hệ số điều chỉnh ca máy chưa tính đến việc điều chỉnh chi phí nguyên liệu đầu vào...

Các chủ đầu tư căn cứ tính chất công trình cụ thể để khảo sát, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán; hoặc tham khảo hệ số điều chỉnh phí nhân công và máy thi công tại quyết định này để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng