Top

Đấu giá đất tại Hà Nội bất ngờ vượt kế hoạch

Cập nhật 09/12/2014 09:10

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, năm 2014, Hà Nội đã vượt kế hoạch thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể, công tác đấu giá đất tại Hà Nội năm 2014 đã thu được 1.752 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch.


Đây là một kết quả bất ngờ, bởi những năm trước đó, việc đấu giá đất gặp khó khăn, chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá đất không cao do thị trường bất động sản ảm đạm.

Trước đó, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2014, với 34 dự án đất đấu giá có diện tích 42,65 héc ta. Trong đó, 33 dự án có diện tích đất đấu giá là 41,67 héc ta đã được thành phố GPMB, đủ điều kiện bán đấu giá từ Quý I, và Quý II, kế hoạch thu ngân sách là 1.390 tỷ.

Dự án còn lại với diện tích 0,98 héc ta được đấu giá trong Quý III và Quý IV/2014, kế hoạch thu ngân sách khoảng 100 tỷ. 10 tỷ đồng khác thành phố dự kiến thu từ đấu giá các điểm nhà chuyên dùng.

Việc Hà Nội thu ngân sách từ đấu giá đất vượt chỉ tiêu cho thấy tại nhiều phiên đấu giá, khách hàng đã mua sản phẩm đất đấu giá với mức giá cao hơn rất nhiều mức giá sàn.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản