Top

Được bán nhà tái định cư nếu quận, huyện hết nhu cầu

Cập nhật 08/12/2014 10:41

“Nếu các quận, huyện không có nhu cầu sử dụng hoặc không có nguồn vốn mua lại nhà tái định cư (TĐC), đề nghị TP cho phép các doanh nghiệp trước đây tự nguyện đăng ký tham gia chương trình TĐC được phép bán kinh doanh thương mại để thu hồi vốn.

Chỉ trừ trường hợp các dự án có nguồn gốc đất do Nhà nước trực tiếp quản lý”. Đó là đề nghị của Sở Xây dựng TP.HCM tại báo cáo gửi UBND TP về cân đối tổng thể nhu cầu bố trí sử dụng và định hướng phát triển nhà ở phục vụ TĐC trên địa bàn.

Tại báo cáo, Sở đề nghị chuyển sang phương thức nhà ở xã hội với 93 căn hộ TĐC đã hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng và 3.389 căn TĐC tại các dự án đã có chủ trương đầu tư đang triển khai. Đối với quỹ nhà đã hoàn thành, Sở đề nghị bán đấu giá 802 căn hộ và nền TĐC để thu hồi vốn nhằm tái đầu tư các chương trình dự án trọng điểm. Lý do là các nền và căn hộ này nhỏ lẻ nên các hộ dân không chọn hoặc không còn nhu cầu sử dụng vào mục đích TĐC.

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Thủ tướng cho TP Đà Nẵng được bán 846 nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đã xây dựng xong nhưng chưa cho thuê, cho thuê mua. Toàn bộ số tiền thu được (trên 322 tỉ đồng) phải dùng để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ở các dự án đang dở dang.DiaOcOnline.vn - Theo Pháp luật TP