Top

Đất đấu giá Long Biên 21 triệu đồng/m2

Cập nhật 23/07/2014 10:29

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất khu nhà ở thấp tầng tại phường Thượng Thanh là 21,7 triệu đồng/m2; đối với khu cao tầng, giá khởi điểm 16,1 triệu đồng/m2.

Quyết định về giá đất đấu giá này có hiệu lực từ ngày 11/7/2014; Thời gian thực hiện 12 tháng. Trường hợp năm 2015, giá đất quy định của UBND thành phố hoặc giá đất trên thị trường có sự biến động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đề xuất giá khởi điểm gửi liên ngành thẩm định, trình UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp.

TP cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đấu giá bảo đảm đúng các quy định hiện hành trước khi tổ chức đấu giá.


DiaOcOnline.vn - Theo VnMedia