Top

Đà Nẵng: Không tăng giá đất trong năm 2014

Cập nhật 15/12/2013 07:27

Trong khuôn khổ nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, UBND TP Đà Nẵng đã trình HĐND thành phố, đề nghị giữ nguyên giá đất năm 2013 để áp dụng cho năm 2014.

Với phương án này, khung giá đất tối đa và tối thiểu của các loại đất sẽ không thay đổi so với năm 2013, đồng thời đảm bảo nguyên tắc nằm trong khung giá được Chính phủ quy định. UBND thành phố chỉ xem xét, điều chỉnh, bổ sung giá của một số khu vực mới hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có sự biến động giá lớn, các tuyến đường mới đặt tên… trên địa bàn thành phố.

UBND TP Đà Nẵng sẽ giữ nguyên giá đất năm 2013 để áp dụng cho năm 2014.

Trên cơ sở khung giá đất đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất, ý kiến đề xuất của UBND các quận, huyện, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan rà soát giá đất của từng khu vực, từng đường phố trên toàn địa bàn thành phố để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Cũng tại kỳ họp, UBND TP Đà Nẵng đã trình thông qua Quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP.Đà Nẵng. Theo đó, xem xét mật độ dân số trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch khá lớn giữa các quận, huyện nên cần có sự điều chỉnh hợp lý.

Cụ thể, hơn 4/5 dân số tập trung trên một diện tích bằng 1/4 diện tích toàn thành phố. Trong đó, quận Thanh Khê và quận Hải Châu chiếm 39,7% dân số thành phố nhưng diện tích tự nhiên chỉ chiếm 2,6% diện tích thành phố. Tình trạng phân bổ dân cư không đồng đều giữa các địa phương, sự chênh lệch về mật độ dân số giữa nơi cao nhất và nơi thấp nhất ngày càng tăng. Do vậy, cần hạn chế đăng ký thường trú (nhập khẩu) vào hai quận Hải Châu và Thanh Khê. Việc quy định diện tích ở bình quân (diện tích sàn) cần cao hơn các địa phương khác.

Bên cạnh đó, đối với các phường, xã thuộc các quận, huyện còn lại, mật độ dân số chưa cao nên quy định diện tích nhà ở bình quân thấp hơn các quận Hải Châu và Thanh Khê để khuyến khích nhập hộ khẩu vào các địa phương này cho phù hợp với xu hướng phát triển và giãn dân theo quy hoạch chung của thành phố.

Trên cơ sở định hướng phát triển đô thị Đà Nẵng và quy định của Luật cư trú, UBND thành phố sẽ nghị quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng đối với các phường Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Nam Dương, Bình Thuận, Tam Thuận, Tân Chính (thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê) phải đảm bảo diện tích nhà ở bình quân là 22m2 sàn/người. Đối với các phường còn lại của quận Hải Châu và Thanh Khê: Diện tích nhà ở bình quân là 20m2 sàn/người. Riêng các phường thuộc các quận, huyện còn lại sẽ có mức diện tích nhà ở bình quân là 15m2 sàn/người.

Quy định trên được áp dụng kể từ ngày 1.1.2014.
DiaOcOnline.vn - Theo Lao động