Top

Chấn chỉnh nạn “hành” dân

Cập nhật 09/05/2013 14:00

UBND TP.HCM chỉ đạo 24 quận/huyện trên địa bàn phải giải quyết dứt điểm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với việc rà soát, thống kê đầy đủ số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp "sổ đỏ” theo từng loại đất, cũng như nguồn gốc sử dụng đất trước tháng 5-2013.  Những bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính được giải quyết sẽ hạn chế vấn nạn "hành” dân khi tiến hành xác lập quyền sử dụng đất.

TP.HCM hiện còn khoảng 30.000 căn hộ chưa được cấp sổ đỏ do vướng mắc về trình tự, thủ tục

Nhiều bất cập cần giải quyết

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM, vừa qua Sở đã tổ chức 4 đoàn công tác xuống làm việc trực tiếp với 24 quận/huyện trên địa bàn, đến nay cơ quan này đã rà soát được trên 83.000 hồ sơ cấp "sổ đỏ” lần đầu cho người dân. Riêng quý I năm 2013 đã cấp được trên 20.500 "sổ đỏ” và tính tổng cộng các trường hợp được giải quyết cho đến nay toàn trên địa bàn là gần 104.000 trường hợp và dự kiến sẽ giao chỉ tiêu cấp "sổ đỏ” cho từng quận/huyện chậm nhất là trong tháng 9-2013.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó GĐ Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM, ngoài việc giải quyết các tồn đọng trong cấp "sổ đỏ” cho người mua nhà ở, đất ở riêng lẻ cho các hộ gia đình, cá nhân thì thành phố cũng tạo điều kiện để giải quyết cấp "sổ đỏ” cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở, chung cư,…Tuy nhiên cũng theo ông Nam, cho đến nay thành phố vẫn còn tới gần 130.000 trường hợp vướng mắc, tồn đọng không đủ điều kiện hoặc người dân chưa có nhu cầu cấp "sổ đỏ” cần phải lập hồ sơ.

Dù đã có chỉ đạo trực tiếp từ UBND TP về phân loại các vướng mắc cụ thể để giải quyết dứt điểm cho người dân nhưng thực tế có rất nhiều người dân phản ánh không có sự trả lời bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền. 

Bên cạnh các bất cập nêu trên, hiện trong lĩnh vực quản lý nhà ở, đất ở tại TP.HCM cũng nổi lên tình trạng các trường hợp mua nhà ở chung cư, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở chưa được cấp "sổ đỏ” do chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, xây dựng sai thiết kế được duyệt hoạch đang vướng vào thế chấp tại các tổ chức tín dụng. Một số khác là nhiều khu vực dân cư (tập trung tại nông thôn) không có nhu cầu xin cấp "sổ đỏ”.

Giao chỉ tiêu cho từng quận/huyện

Để giải quyết triệt để các tồn đọng trong công tác xem xét cấp "sổ đỏ” cho người dân, UBND TP.HCM đã giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng quận/huyện. Trong đó, yêu cầu mỗi quận/huyện phải hoàn tất giao chỉ tiêu cấp sổ đỏ trong từng quý của năm 2013. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM cũng có văn bản đề xuất UBND thành phố giao Sở ra quyết định giao chỉ tiêu giải quyết dứt điểm đối với từng quận/huyện trong tháng 9-2013. Theo cơ quan này, trách nhiệm giải quyết cần phải được "chỉ mặt, điểm tên” như vậy để tăng hiệu quả các phòng, ban, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tuyến quận/huyện trên địa bàn.

Về các đề xuất của Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM, quan điểm của UBND thành phố là giải quyết rốt ráo, dứt điểm, hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là trước tháng 5-2013 phải hoàn tất việc rà soát, thống kê đầy đủ số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp "sổ đỏ”. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố sẽ xem xét để giải quyết vướng mắc có tính phổ biến trong các trường hợp nhà ở, đất ở chưa đù hoặc không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ”; kể cả việc phải giao chỉ tiêu cụ thể cho từng quận/huyện để phấn đấu. Quá trình giải quyết ưu tiên việc rút ngắn thời gian thẩm định, thụ lý tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, về quy trình thủ tục theo hướng cải cách hành chính triệt để.

Đối với cấp "sổ đỏ” cho người mua nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở, ông Tín cho biết sẽ giải quyết dứt điểm, đảm bảo nguyên tắc phần diện tích không vi phạm vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận và người mua nhà ở không có lỗi thì cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết cho họ. Riêng các trường hợp nhà ở đã xây dựng trong các dự án không đúng mẫu nhà nhưng vẫn đảm bảo phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và đảm bảo quy chuẩn xây dựng thì các quận/huyện có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch cục bộ, trong đó không yêu cầu các chủ đầu tư phải lập và trình duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500. Đây được xem là một trong những giải pháp có khả năng sẽ tạo ra đột phá trong giải quyết cấp "sổ đỏ” cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.HCM hiện nay.

DiaOcOnline.vn - Theo Đại Đoàn Kết