Top

Cấp giấy chủ quyền nhà đất: bao giờ xong?

Cập nhật 29/08/2011 08:10

Việc cấp giấy chủ quyền nhà đất đã thực hiện từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, dù theo yêu cầu của cơ quan chức năng phải xong từ 1-1-2008!

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chủ quyền nhà đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Giao dịch nhà đất sẽ minh bạch hơn nếu cấp xong giấy chủ quyền - Ảnh: M.TÂM

Phải xong trong năm tới


Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP đẩy mạnh việc cấp giấy chủ quyền, nhất là đất ở và đất chuyên dùng. Trước mắt, các tỉnh, TP rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chủ quyền và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận chưa giải quyết, số giấy đã ký chưa trao, phấn đấu giải quyết xong các công việc này trước cuối năm nay.

Đối với những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp, có tính phổ biến thì UBND các tỉnh, TP xem xét ban hành qui định cụ thể và giải quyết dứt điểm tình trạng này trong hai năm 2011, 2012 để lập hồ sơ quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên - môi trường chủ trì triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện. Làm sao trong hai năm (2011 - 2012) xây dựng xong cho mỗi tỉnh, TP trực thuộc trung ương một mô hình cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh trên phạm vi cấp huyện làm cơ sở triển khai trên diện rộng trong những năm tới.

Đây là mô hình quản lý đất đai hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông tin đất đai của các ngành, các lĩnh vực và các giao dịch của người sử dụng đất…

Trước đó, các cơ quan quản lý về giấy chủ quyền như Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - môi trường đã nhiều lần đề ra kế hoạch hoàn tất việc cấp giấy nhưng dường như các địa phương đều không hoàn thành đúng theo kế hoạch. Riêng Bộ Tài nguyên - môi trường trước đó đã có lần ra “tối hậu thư” phải hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) xong trước ngày 1-1-2008 và kể từ thời điểm này đất không có giấy đỏ không được giao dịch nhưng thực tế cũng khó hoàn thành kịp.

Để minh bạch thị trường


Một số ý kiến cho rằng không nhất thiết các cơ quan chức năng phải đề ra kế hoạch hoàn tất việc cấp giấy chủ quyền nhà đất mà nên để người dân tự nguyện. Khi có nhu cầu mua bán, thế chấp nhà đất… người dân sẽ tự làm thủ tục cấp giấy. Tuy nhiên việc cấp giấy chủ quyền không chỉ liên quan đến vấn đề giao dịch của người dân mà còn để thống nhất quản lý các thông tin về nhà đất, góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản…

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 60 (năm 1994) về cấp giấy chủ quyền, đến nay đã 17 năm. Ngần ấy thời gian các cơ quan chức năng vẫn chưa hoàn tất việc cấp giấy chủ quyền cho nhà đất. Cho nên việc yêu cầu của Chính phủ phải hoàn tất cấp giấy chủ quyền trong năm 2012 là mong muốn chính đáng. Tuy nhiên việc hoàn tất trong khoảng thời gian trên hay không còn phụ thuộc vào các địa phương.
Một thời gian dài, việc quản lý nhà đất bị “chia năm xẻ bảy” với nhiều cơ quan quản lý khác nhau: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - môi trường, rồi lại chia Bộ Xây dựng quản lý giấy chủ quyền nhà, Bộ Tài nguyên - môi trường quản lý giấy chủ quyền đất… nay lại thống nhất một giấy về nhà đất và giao về Bộ Tài nguyên - môi trường quản lý. Việc chuyển giao qua lại với nhiều thay đổi đã ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chủ quyền. Chưa kể qui định chung từ Trung ương thì đơn giản, nhưng khi về mỗi địa phương thì tự đẻ ra nhiều loại thủ tục khác nhau, gây phiền hà, nhũng nhiễu dân, kéo dài thời gian cấp giấy.

Do vậy để đẩy nhanh tiến độ, ngoài việc thực hiện đúng các qui định về thủ tục, thời gian theo qui định của trung ương, mỗi địa phương tự cải tiến thủ tục sao cho đơn giản, theo hướng thuận tiện cho dân. Bên cạnh đó, phải có các kế hoạch và biện pháp chế tài kèm theo nếu cán bộ không hoàn thành đúng kế hoạch. Có như vậy việc cấp giấy chủ quyền nhà đất mới hy vọng đẩy nhanh tiến độ…

L.Khoa - DiaOcOnline.vn