Top

Các kịch bản cho thị trường bất động sản trong năm 2015

Cập nhật 17/12/2014 09:05

TS.Trần Kim Chung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đưa ra 3 kịch bản thị trường bất động sản trong ngắn hạn.

Liệu kịch bản thứ 2, thứ 3 có đến với thị trường bất động sản trong năm 2015?.

Kịch bản thứ nhất là kịch bản tốt nhất: Thị trường BĐS Việt Nam tái phục hồi với các biểu hiện:

Một là, các dự án đã hoàn thành được đưa vào vận hành.

Hai là, các dự án dở dang tiếp tục triển khai.

Ba là, một số dự án có vị trí tốt tái phục hồi.

Bốn là, các giao dịch sôi động,.

Năm là, một số sản phẩm mới được ra đời.

Đây là kịch bản đáng mong đợi nhưng khó diễn ra nhất, bởi đòi hỏi hội tụ một số điều kiện.

Kịch bản thứ hai là kịch bản tiệm tiến ngoại vi.

Một là, chỉ những dự án đã hoàn thành mới có giao dịch.

Hai là, số ít doanh nghiệp chủ đạo trên thị trường tiếp tục triển khai các dự án tốt.

Ba là, một số ít dự án phục hồi.

Bốn là, giao dịch trên thị trường trầm lắng và nếu có, chỉ trên các dự án đã hoàn thành.

Năm là, một số nhà đầu tư mới có năng lực tốt xuất hiện.

Kịch bản này dễ xảy ra nhất, với điều kiện chính sách đối với thị trường giữ nguyên, điều kiện kinh tế trong nước và thế giới không có biến động lớn.

Kịch bản thứ ba là kịch bản xấu.

Một là, thị trường co hẹp.

Hai là, các giao dịch nếu có, chỉ xẩy ra ở các dự án hoàn thành.

Ba là,  các doanh nghiệp thoái vốn khỏi thị trường BĐS.

Thứ tư, cácdự án lâm vào khó khăn.

Thứ năm, xuất hiện thế lực tài chính thôn tính các dự án BĐS.

Đây là kịch bản không mong muốn nhưng vẫn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng thị trường BĐS sẽ tốt lên. Từ quý II hoặc quý III-2015, nhờ một số nguồn vốn được khơi thông, nhất là nguồn kiều hối, nhà đầu tư nước ngoài dưới tác động của luật mới về sở hữu nhà. Dài hạn, một chu kỳ mới sẽ hình thành. Song, quy mô của nó, nếu có còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố chưa thể định hình được.

Mặc dù cho rằng thị trường BĐS có thể tốt lên trong trung - dài hạn, song TS Trần Kim Chung cảnh báo, các doanh nghiệp có nợ xấu vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho đối tác. Điều này không thể giải quyết ngắn hạn mà phải song hành cùng quá trình xử lý nợ xấu. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lớn thoái vốn khỏi thị trường, kéo theo thay đổi về giá trị BĐS.

Giải pháp được TS Trần Kim Chung khuyến nghị là phải tạo dòng vốn thực huy động nguồn kiều hối, ban hành chính sách thế chấp thứ cấp, ngân hàng tiết kiệm nhà ở, quỹ đầu tư tín thác BĐS và nỗ lực giải ngân gói 30.000 tỷ đồng. Thứ nữa, đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi dự án, không phê duyệt dự án mới, cho phép chậm nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, phải minh bạch thị trường thông qua việc công khai các chỉ số, quá trình thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS.


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư