Top

Bổ sung kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai

Cập nhật 27/05/2015 09:28

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 465.075 triệu đồng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và 51 địa phương từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho Bộ Tài nguyên và Môi trường là 24.735 triệu đồng, 51 địa phương là 440.340 triệu đồng; trong đó, địa phương được hỗ trợ nhiều nhất là tỉnh Thanh Hóa (29.240 triệu đồng), tỉnh Nghệ An (23.550 triệu đồng), tỉnh Sơn La (17.560 triệu đồng)...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các địa phương rà soát nội dung và phê duyệt dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của Bộ, địa phương bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

DiaOcOnline.vn - Theo KTĐT