Top

63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật 05/01/2015 16:51

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, đến nay, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì đầu (2011-2015) của 63/63 tỉnh, thành phố, cũng như quy hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, 564/708 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được UBND cấp tỉnh phê quyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đạt 80%; 7.900/11.909 xã, phường, thị trấn cũng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt 66%. Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương chuyển mục đích sử dụng 6.013ha (5.724ha đất lúa, 275ha đất rừng phòng hộ, 14ha đất rừng đặc dụng) để thực hiện các dự án.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng