Top

Quảng Ngãi đề nghị ứng vốn giải phóng mặt bằng

Cập nhật 05/01/2015 14:23

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị PVN thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản 6047/UBND-CNXD gửi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đề nghị PVN thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn Kangaroo cho rằng, doanh nghiệp Việt cần đầu tư nhiều hơn cho thương hiệu, sự sáng tạo và khả năng ứng biến.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được mở rộng thêm 300 ha

Theo đó, tổng mức kinh phí dự kiến thực hiện công việc này là 783,5 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ngãi đề nghị ngân sách trung ương ứng cho tỉnh 423 tỷ đồng (tương đương 54%) để xây dựng khu tái định cư; PVN ứng cho tỉnh 360,5 tỷ đồng (tương đương 46%) phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và san dọn mặt bằng.

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng cho tỉnh số tiền trên, nhưng thủ tục tiếp nhận nguồn vốn có thể kéo dài, để đảm bảo tiến độ, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị PVN cho mượn số kinh phí này.

Về phương thức hoàn trả nguồn vốn ứng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị PVN nhất trí đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng cơ chế tương tự cơ chế đã được áp dụng cho dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô (Phú Yên), đó là từ nguồn được trừ vào thuế VAT nhà thầu thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo tính toán của Quảng Ngãi, phần thuế nhà thầu chiếm khoảng 3% so với tổng vốn đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 1,81 tỷ USD, 3% sẽ khoảng 1.150 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, có diện tích hơn 300 ha (trong đó có 108 ha đất và 198 ha mặt nước biển) tại các xã Bình Trị và Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) với tổng mức đầu tư trên 1,8 tỉ USD. Dự án sẽ xây dựng bổ sung và nâng cấp các phân xưởng để nâng công suất chế biến toàn nhà máy từ 6,5 triệu tấn lên 8,5 triệu tấn/năm.


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư