Top

44 tỉnh, thành phố hoàn thành cấp giấy đỏ lần đầu

Cập nhật 16/12/2013 08:49

Đó là thông tin đáng chú ý tại báo cáo tổng kết năm của Tổng cục Quản lý Đất đai.

Theo đó, dự kiến đến ngày 31-12, diện tích cấp giấy chứng nhận trên cả nước đạt gần 93% tổng diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận. Vào thời điểm trên, cả nước có trên 44 tỉnh, thành phố hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Về đất ở đô thị, cả nước đã cấp đạt trên 94%. Tuy nhiên, ở loại đất này vẫn còn chín tỉnh đạt thấp dưới 70% gồm: Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Gia Lai, Tuyên Quang, Lai Châu, Hưng Yên. Về đất ở nông thôn, cả nước đã cấp đạt 90%. Riêng đất của các tổ chức cấp được ít nhất, cả nước hiện còn trên 25% diện tích loại đất này chưa được cấp giấy đỏ.


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp luật TP