Top

Giải ngân gói 30 nghìn tỷ tăng 61%

Cập nhật 20/01/2014 08:39

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 31/12/2013, các ngân hàng đã cam kết cho vay đối với 1.789 khách hàng bao gồm cả người đi vay mua nhà ở và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, với tổng số tiền 1.881,4 tỉ đồng. Trong đó, đã giải ngân cho 1.765 khách hàng với tổng dư nợ 758,7 tỉ đồng, tăng 61% so với cuối tháng 11/2013.

Cụ thể, đối với người vay mua nhà, các ngân hàng đã cam kết cho 1.777 khách hàng cá nhân vay với tổng số tiền 643 tỉ đồng. Trong đó, đã giải ngân cho 1.759 khách hàng với dư nợ 424,7 tỉ đồng.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, tính đến ngày 31/12/2013, NHNN đã xác nhận đăng ký của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được ký hợp đồng tín dụng với 12 doanh nghiệp với tổng số tiền cam kết 1.238 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 13,8% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho doanh nghiệp. Trong đó, đã giải ngân cho 6 doanh nghiệp (7 dự án) với số tiền là 333,9 tỉ đồng.

Theo thống kê, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cam kết cho 540 khách hàng vay với số tiền 163,6 tỉ đồng, đã giải ngân cho 540 khách hàng với dư nợ 114,9 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cam kết cho 488 khách hàng vay với số tiền 193,9 tỉ đồng, đã giải ngân cho 488 khách hàng với dư nợ 128 tỉ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết cho 142 khách hàng vay với số tiền 41,9 tỉ đồng, đã giải ngân cho 142 khách hàng với dư nợ 29,1 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long cam kết cho 68 khách hàng vay với số tiền 19,5 tỉ đồng, đã giải ngân cho 50 khách hàng với dư nợ 6,2 tỉ đồng.


DiaOcOnline.vn - Theo VnMedia