Top

Thông qua gói 120.000 tỉ đồng, triển khai 1 triệu căn nhà ở xã hội

Cập nhật 04/04/2023 10:39

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", có hiệu lực từ ngày 3.4.

Nhà ở xã hội tại H.Quốc Oai (Hà Nội) - Lê Quân

Bộ Xây dựng cho biết tổng hợp nhu cầu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 vào khoảng 2,4 triệu căn; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1,24 triệu căn, giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1,16 triệu căn. Cả nước có khoảng hơn 2,7 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó có khoảng 1,2 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở.

Để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về NƠXH. Cụ thể, về việc dành quỹ đất làm NƠXH, nhà ở cho công nhân, sửa đổi theo hướng khi lập, phê duyệt quy hoạch phải xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh và cấp huyện; đảm bảo quỹ đất; bổ sung quy định quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà lưu trú công nhân...

Về tín dụng, xác định đây là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung, dài hạn của địa phương. Trước mắt, tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân vay.

Cùng ngày, NHNN đã có công văn hướng dẫn các NH thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP, còn gọi là gói 120.000 tỉ đồng.

Theo đó, đối tượng được vay vốn từ gói 120.000 tỉ đồng là chủ đầu tư, người mua nhà đầu tư và mua nhà tại các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố. Thời hạn giải ngân của chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỉ đồng nhưng không quá ngày 31.12.2030.

Khách hàng muốn vay vốn phải được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật. Mỗi người mua nhà chỉ được vay vốn theo quy định tại chương trình 1 lần để mua 1 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Tương tự, mỗi dự án của chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại chương trình này 1 lần.

Thời gian ưu đãi lãi suất đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân, nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Đối với người mua NƠXH, lãi suất ưu đãi áp dụng là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Lãi suất cho vay áp dụng đến ngày 30.6.2023 với chủ đầu tư là 8,7%/năm, với người mua nhà là 8,2%/năm.

Kể từ ngày 1.7.2023, định kỳ 6 tháng NHNN sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các NH thương mại tham gia chương trình. Hết thời gian ưu đãi, các NH và khách tự thỏa thuận. Theo chỉ đạo của NHNN, các NH gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank thực hiện chương trình từ ngày 1.4.

DiaOcOnline.vn – Theo Thanh niên