Top

Lý do hàng chục ngàn căn nhà ở TPHCM không được cấp sổ

Cập nhật 28/03/2023 10:40

Nguyên nhân là do chưa có cơ sở pháp lý, bị rà soát quá trình giao đất, chuyển nhượng, góp vốn thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, rà soát lại phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp…

Ngày 27/3, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM cho biết, đã có báo cáo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn TPHCM có rất nhiều trường hợp dự án phát triển nhà ở trước đây đã được Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho người mua và đã được Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM lập hồ sơ, trình Sở Tài nguyên Môi trường ký cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, do quy định pháp luật thay đổi, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐCP; liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… mà Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM phải tạm ngưng giải quyết hồ sơ.

TPHCM đang có 10.019 căn nhà bị vướng, chưa thể cấp sổ hồng do thuộc loại hình bất động sản mới như officetel, shophouse…

Trong tổng số 398 dự án đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho tổng số 191.348 căn nhà ở (gồm căn hộ và nhà ở riêng lẻ), TPHCM đã cấp giấy chứng nhận cho 110.016 căn. 81.332 căn còn lại chưa cấp giấy chứng nhận. Có 7 dự án chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính bổ sung với tổng 5.386 căn nhà. 10.019 căn bị vướng do thuộc loại hình bất động sản mới (officetel, shophouse…). Ngoài ra, 17.515 căn nhà không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM, trong giai đoạn này, lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận mà văn phòng tiếp nhận và giải quyết tăng đều qua các năm. Đặc biệt, so với năm 2021, năm 2022 có số lượng hồ sơ nhận vào tăng đột biến, từ 28.835 hồ sơ lên 38.144 hồ sơ.

Báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM cho thấy, có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận như bị rà soát quá trình giao đất, chuyển nhượng, góp vốn thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, rà soát lại phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp, xác định lại nghĩa vụ tài chính.

Việc xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền còn chậm. Chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính nên kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ. Nhiều dự án sử dụng vào mục đích hỗn hợp như làm căn hộ lưu trú (căn hộ cho thuê) hoặc văn phòng kết hợp lưu trú (officetel, condotel, shophouse) nên chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM đã đề nghị HĐND TPHCM kiến nghị với các cơ quan Trung ương bổ sung quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận đối với loại hình bất động sản mới (officetel, shophouse…). Văn phòng kiến nghị Hội đồng thẩm định giá TPHCM, Sở Tài nguyên Môi trường sớm tham mưu và trình UBND TPHCM ban hành quyết định về phê duyệt giá đất để các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, sớm xem xét, xác nhận việc hoàn tất thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với các chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

DiaOcOnline.vn – Theo Tiên phong