Top

Kiến nghị đánh thuế cao người nhiều nhà đất, không thu hồi đất dự án đô thị

Cập nhật 21/03/2023 13:57

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị luật Đất đai sửa đổi không quy định Nhà nước thu hồi đất cho dự án khu đô thị, tiếp tục thể chế hóa chủ trương đánh thuế cao người có nhiều nhà, đất.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị sử dụng cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân, doanh nghiệp trong các dự án đô thị, nhà ở thương mại - NGỌC DƯƠNG

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai sửa đổi.

Nhà nước thu hồi 20% không thỏa thuận được

Qua tổng hợp 8 triệu lượt ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiến nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý quy định liên quan thu hồi đất thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Cụ thể, các dự án đô thị phải thực hiện theo cơ chế tự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân trong chuyển nhượng đất. Trong trường hợp dự án thỏa thuận được trên 80% nhưng số còn lại không thể thỏa thuận được thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi phần không thể thỏa thuận trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp.

Theo Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Nghị quyết 18 của T.Ư khóa XIII về đổi mới chính sách đất đai (Nghị quyết 18) yêu cầu: "Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại".

Trên thực tế, nếu để thỏa thuận hoàn toàn thì có một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ngược lại, nếu để Nhà nước thu hồi đất sẽ phát sinh vướng mắc mà hiện nay người sử dụng đất chưa đồng thuận cao. Khi thu hồi bồi thường là giá đất nông nghiệp. Sau đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bao nhiêu thì không có ai kiểm soát nhưng khi thành đất ở thì giá chênh lệch nhiều lần.

Theo Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tại điều 78 dự thảo luật Đất đai sửa đổi đưa ra lấy ý kiến nhân dân đã bỏ quy định Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, song vẫn để quy định thu hồi đất cho dự án đô thị sử dụng các loại đất không phải đất ở. Điều này là chưa phù hợp với Nghị quyết 18.

Điều tiết hiệu quả chênh lệch địa tô

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng lưu ý, một trong những quan điểm chỉ đạo của T.Ư Đảng tại Nghị quyết 18 là quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, đất bỏ hoang.

Tuy nhiên, điều này chưa được cụ thể hóa trong dự thảo luật Đất đai sửa đổi.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chỉ rõ, so với luật Đất đai 2013, dự thảo luật Đất đai sửa đổi quy định các khoản thu tài chính từ đất đai đã bổ sung thêm khoản thu mới là tiền sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất đa mục đích.

Tuy nhiên, dự thảo vẫn chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề là thuế sử dụng đất chưa được quy định cụ thể, không thể hiện điểm mới, chưa đáp ứng yêu cầu mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích, nhiều nhà ở… Quan điểm này được đông đảo nhân dân quan tâm nhưng hiện nay vẫn chưa được cụ thể hóa bởi quy định pháp luật trong dự thảo luật.

Từ đó, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể về đối tượng sẽ bị áp dụng mức thuế cao, đối tượng được áp thuế bình thường, các trường hợp miễn giảm.

Cùng đó, xây dựng một hệ thống để thông báo cho người dân biết số tiền thuế họ đóng vào được dùng vào những việc gì, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào công tác giám sát việc sử dụng thuế của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng quy định các khoản nhằm điều tiết hiệu quả chênh lệch địa tô, nhất là phần giá trị tăng thêm không do người sử dụng đất đầu tư.

DiaOcOnline.vn – Theo Thanh niên