Top

Hà Nội sắp ban hành Quy định mới về cấp phép xây dựng

Cập nhật 05/09/2013 16:53

Thành phố Hà Nội đang xây dựng dự thảo về Quy định cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng sẽ báo cáo trước 10.9.

Ngày 28.8.2013 Phó chủ tịch Thành phố Nguyễn Văn Khôi đã có cuộc họp với ban, ngành thảo luận về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Phó chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu, hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành Quy định cấp phép xây dựng, bám sát nội dung tại 2 văn bản là Nghị định 64 ngày 4/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 10 của Bộ Xây dựng ngày 20/12/2012.

Dự thảo Quyết định đảm bảo giải quyết vướng mắc, khó khăn cho DN và người dân giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng, trình UBND Thành phố trước 20.9.

Trong thời gian UBND TP Hà Nội chưa ban hành Quy định mới, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng theo quy hoạch và quy định.

Dự thảo cũng cần tiếp thu ý kiến góp ý của nhiều đại biểu, đặc biệt là nội dung liên quan đến hành lang, chỉ giới thoát lũ, cấp phép xây dựng trong khu chế xuất, KCN, khu công nghệ cao, các công trình di tích,…

Quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc có ý kiến bằng văn bản về quy định liên quan đến điều kiện để cấp phép xây dựng, thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng; Các sở, ngành, quận, huyện có ý kiến đóng góp về dự thảo này gửi Sở Xây dựng trước 5/9; Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp thu, hoàn chính và báo cáo Thành phố trước 10.9.

DiaOcOnline.vn - Theo Trí Thức Trẻ