Top

Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ”

Cập nhật 03/09/2013 15:43

Việc cấp sổ đỏ trên địa bàn Thành phố còn chậm và còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Thành phố Hà nội vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về công tác cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bàn Thành phố. Ngày 30.8 vừa qua, UBND Hà Nội đã có văn bản 6356 thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Theo đó, Thành phố giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất chuyên dùng cho các tổ chức (là loại đất việc cấp còn đạt tỷ lệ thấp), chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tinh giảm các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ”.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về kiểm điểm việc thực hiện công tác cấp “sổ đỏ” theo Nghị quyết 30 của Quốc hội vừa qua, thì việc cấp “sổ đỏ” cần phải hoàn thành cơ bản trong năm 2013, vì vậy cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.

Việc giải quyết các khó khăn vướng mắc cần đảm bảo nguyên tắc ưu tiên đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, hạn chế thất thu ngân sách, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, mục tiêu hoàn thành cơ bản đạt 95% trở lên đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp, và 85% trở lên đối với các loại đất chính.

Đối với loại nhà ở dự án, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý kiểm tra, thanh tra các dự án, có biện pháp mạnh xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đầu tư trong các trường hợp sau:

Công ty mẹ Nhà nước đã có văn bản ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho công ty con thực hiện đầu tư xây dựng và đứng tên ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

Bên bán nhà đã tự nhận chuyển nhượng dự án mà không làm thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, nay đứng tên ký hợp đồng bán nhà ở thì UBND cấp tỉnh xem xét cấp quyết định công nhận quyền sử dụng đất giữa các chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm chuyển nhượng dự án.

 CĐT chưa hoàn thành thủ tục pháp lý và chưa nộp tiền sử dụng đất nhưng đã xây dựng và bàn giao nhà ở cho người mua nhà thì UBND cấp tỉnh xem xét công nhận việc sử dụng đất để thực hiện dự án. CĐT nộp tiền sử dụng đất ở thời điểm hoàn thành công trình.

Trường hợp diện tích nhà ở có sai phạm thì kiểm tra xử lý phần diện tích sai phạm. Trong trường hợp phần sai phạm được phép tồn tại thì CĐT phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính theo chính sách tại thời điểm giao đất.

 Đối với các tổ chức, đoàn thể Nhà nước mà chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai nhưng đã phân nhà ở cho CBCNV thì xử lý theo hướng kiểm tra, giải quyết từng trường hợp cụ thể, làm thủ tục cấp “sổ đỏ” lần đầu cho người đang sử dụng.

Đối với trường hợp người sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai nhưng đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện từ trước 1/7/2004 thì cần rà soát, cân nhắc để điều chỉnh quy hoạch đất để cấp “sổ đỏ”.


DiaOcOnline.vn - Theo Trí thức trẻ