Top

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Đông

Cập nhật 18/07/2011 14:30

Cửa Chấn (chính Đông) tương mộc sinh chủ Ly âm hỏa là dương bên ngoài sinh vào âm bên trong rất tốt, sự phát đạt rất mau. Cửa cái tại Chấn (chính Đông) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Lôi Hỏa quang minh, phú quý xương.


Ý nghĩa: Sấm Lửa sáng trưng, giàu sang tốt. Lôi là sấm chỉ vào Chấn, Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Phàm sấm với lửa gặp nhau thì tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vì vậy nên nói là quang minh, phú là giàu có, quý là sang trọng (danh vọng), xương là tốt đẹp.

Từ cửa Chấn (chính Đông) biến 1 lần tới chủ Ly được Sinh khí cho nên gọi là Sinh khí trạch. Cửa Chấn (chính Đông) dương mộc sinh chủ Ly âm hỏa là dương bên ngoài sinh vào âm bên trong rất tốt, sự phát đạt rất mau. Ly gặp Chấn là lửa gặp mộc cháy sáng bùng, cái khí thế phát đạt rất mạnh. Sinh khí mộc là chủ tinh lâm Ly hỏa là đắc vị, là tinh sinh cung: sinh 5 con đỗ đạt, chồng vợ hòa hài, gia đạo vẻ vang, điền sản tiến thêm, lục súc hưng vượng, công danh rực rỡ, trai thông minh, gái tuấn tú, con cháu đầy nhà, chồng vợ hiền lương và phước hậu, tuổi sống tới trăm... Thật là ngôi nhà rất tốt, tất chẳng hết lời.

Cửa Chấn (chính Đông) với chủ Ly phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc):
dương Kim là Tây trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) và chủ Ly đều bị tương khắc, phạm Ngũ quỷ cùng Tuyệt mạng, hung hại quá chừng, những sự bại tuyệt tiếp tục, trăm việc chẳng thuận.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): dương Thủy là Đông trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) và chủ Ly biến sinh được Thiên y cùng Diên niên hiệp với Sinh khí trạch thành nhà 3 tốt, đại cát, đại lợi. Lại còn 1 cách hay nữa là bếp Khảm (chánh Bắc) Thủy sinh cửa Chấn (chính Đông) mộc, rồi cửa Chấn (chính Đông) mộc sinh chủ Ly hỏa, Khảm tuy khắc Ly nhưng nhờ có Chấn, Khảm mắc lo sinh Chấn, giải được cái khắc đó nên nói là cách hay.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): dương thổ với Tây trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) với chủ Ly biến sinh Lục sát và Họa hại là hướng bếp bại tuyệt, kém thọ, thiếu con.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): dương mộc là Đông trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) tỷ hòa, đối với chủ Ly tương sinh, biến sinh Phục vị và Sinh khí toàn mộc tinh đem vượng khí cho Đông tứ trạch. Ấy là 1 hướng bếp tốt.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): âm mộc là Đông trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) âm dương tỷ hòa và là bếp Diên niên, đối với chủ Ly tương sinh và hỗ biến được Thiên y. Như vậy nhờ bếp này mà có thêm Diên niên và Thiên y hiệp với Sinh khí trạch thành nhà 3 tốt, đại cát, đại lợi.

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): âm hỏa là Đông trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) là âm dương tương sinh và là bếp Sinh khí đắc vị, sinh xuất bực phụ nữ hiền lương, hưng gia lập nghiệp, hiền nữ gặp trượng phu, phát phước. Bếp Ly (chính Nam) với chủ Ly tỷ hòa Phục vị đắc vị cũng thêm tốt 1 phần.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): âm thổ là Tây trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) chủ Ly tương khắc và tiết khí, biến sinh Họa hại vì Lục sát, rất bất lợi cho âm nhân cùng lão mẫu.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): âm kim là Tây trù, đối với cửa Chấn (chính Đông) chủ Ly đều bị tương khắc và biến sinh Tuyệt mạng cùng Ngũ quỷ. Bếp này đại hung.

Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly, Sinh khí trạch. Cửa Chấn (chính Đông) với chủ Ly thuộc Đông tứ trạch cho nên các Đông trù đều có lợi ích, còn các Tây trù đều là những bếp hung hại. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP ASPACE).

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Bắc

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Nam

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Tây Bắc

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Tây

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Bắc

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Nam

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Tây Nam

>>> Chọn hướng trong việc xây nhà cho chủ nhà mạng Ly

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Bắc

Cập nhật: 16/07/2011 10:15

Cửa cái tại Khảm (chính Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Thủy Hỏa ký tế, đại kiết xương.

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Nam

Cập nhật: 13/07/2011 13:10

Cửa cái tại Ly (chánh Nam) chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Hỏa diện trùng trùng, vô nam nữ

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Tây Bắc

Cập nhật: 12/07/2011 14:40

Cửa cái tại Kiền (Tây Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: quá cân, sinh nhãn tật.

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Tây

Cập nhật: 06/07/2011 15:40

Cửa cái tại Đoài (chánh Tây), chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng vê ngôi nhà: Hổ hóa viêm chung, nữ thiếu vong.

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Bắc

Cập nhật: 05/07/2011 15:55

Cửa cái tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Sơn phùng Hỏa hủy, phụ nữ cương.