Top

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Nam

Cập nhật 13/07/2011 13:10

Cửa cái tại Ly (chánh Nam) chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Hỏa diện trùng trùng, vô nam nữ


Ý nghĩa:
Lửa sáng chập chồng, không trai gái. Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Một lửa cũng sáng huống chi 2 lửa cho nên nói là lửa sáng (hỏa diệm). Ly gặp Ly cho nên nói là chập chồng (trùng trùng). Vô nam nữ; không có con trai, con gái.

Từ cửa Ly (chánh Nam) biến 8 lần tới chủ Ly được Phục vị cho nên gọi là Phục vị trạch. Phục vị mộc sanh Ly hỏa là tinh sanh cung, lại mộc hợp với Đông tứ trạch là ngôi nhà này. Nhờ vậy Sơ Niên cũng được phát tài, nhưng không giàu lớn, vì Phục vị sao tốt phụ thuộc. Ly với Ly là 2 nữ ở chung thuần âm bất trướng (không lớn lên được), nhà không thêm người, nam nhân đoản thọ. Ở lâu dễ có cảnh góa bụa, không đẻ phải nuôi con người khác làm kế thừa..


Cửa Ly (chánh Nam) với chủ Ly phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim đối với cửa Ly (chính Nam) chủ Ly đều bị khắc và biến sinh 2 Tuyệt mạng khiến nam nhân chết yểu, tuyệt tự, tán tài, bị ghẻ độc, tật mắt, đau đầu, đàn bà góa chướng quản gia đình.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chánh Bắc) đối với cửa Ly (chánh Nam) chủ Ly là âm dương chính phối và biến sinh được 2 Diên niên. Đại cát, đại lợi, đầy đủ phước lộc thọ.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) đối với cửa Ly (chính Nam) chủ Ly biến sinh 2 Họa hại: phụ nữ cương ngạnh, kinh mạch bất thường, khí huyết băng lậu, con nuôi chưởng quản việc nhà.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) 1 sinh cửa Ly (chính Nam) chủ Ly biến sinh 2 Sinh khí hữu khí, thật là 1 hướng bếp đại cát, đại lợi. đầy đủ phước lộc thọ. Bếp này có phần tốt nhiều hơn bếp Khảm (chính Bắc) vì bếp Khảm (chính Bắc) được 2 Diên niên kim chẳng hiệp với Đông tứ trạch, còn bếp Chấn (chính Đông) được 2 Sinh khí mộc đăng diện và hợp với Đông tứ trạch (loại kim hợp với Tây tứ trạch, loại mộc hợp với Đông tứ trạch).

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) âm mộc sinh cửa Ly (chính Nam) chủ Ly và biến sinh được 2 Thiên y rất phát tài và phụ nữ ưa làm việc lành. Nhưng vì Tốn Ly Ly là 3 cung thuần âm chẳng khỏi cái hại hiếm con nối dòng, phải nuôi nghĩa tử để bảo dưỡng thân mình.

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đối với cửa Ly (chính Nam) chủ Ly đều được tỷ hòa và biến sinh toàn là Phục vị mộc đắc vị hợp với Đông tứ trạch cho nên được liệt vào cát táo. Nhưng vì 3 Ly thuần âm không thể trưởng tán và âm nhiều thì âm thịnh mà dương suy cho nên nam nhân đoản thọ và tuyệt tự, phụ nữ nắm quyền nhà.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) âm thổ tiết khí cửa Ly (chính Nam) chủ Ly và biến sinh toàn là Lục sát là hướng bếp bất lợi. Hai hỏa đốt khô 1 thổ thành vô dụng. Lại Khôn Ly Ly là 3 cung thuần âm chẳng sinh hóa cho nên khiếm khuyết nhân đinh, nam nhân chết yểu, phụ nữ nắm quyền nhà.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây):
Bếp Đoài (chính Tây) âm kim đối với cửa Ly (chính Nam) chủ Ly phạm thuần âm và phạm toàn là Ngũ quỷ, 1 nhà phụ nữ làm loạn, đoản mạng, chết cách dữ tợn, thường sinh việc quan tụng, khẩu thiệt.

Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly. Nhà có cửa Ly (chánh Nam) và chủ Ly thuộc Đông tứ trạch cho nên đại khái Đông trù thì hợp với nhà, còn Tây trù đều là các bếp hung hại. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP ASPACE).

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Tây Bắc

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Tây

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Bắc

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Nam

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Tây Nam

>>> Chọn hướng trong việc xây nhà cho chủ nhà mạng Ly

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.DiaOcOnline.vn

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Tây Bắc

Cập nhật: 12/07/2011 14:40

Cửa cái tại Kiền (Tây Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: quá cân, sinh nhãn tật.

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Tây

Cập nhật: 06/07/2011 15:40

Cửa cái tại Đoài (chánh Tây), chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng vê ngôi nhà: Hổ hóa viêm chung, nữ thiếu vong.

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Bắc

Cập nhật: 05/07/2011 15:55

Cửa cái tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Sơn phùng Hỏa hủy, phụ nữ cương.

Chọn hướng cho chủ 1977 nhà đông bắc

Cập nhật: 04/07/2011 15:55

Tôi và vợ cùng sinh năm 1977 ( Đinh Tỵ), hiện gia đình tôi có miếng đất nằm ở hướng Bắc lệch Đông ( Đông Bắc). Diện tích 5m x 25m mặt trước nhà là ...

Chọn hướng cho chủ 1965 đất đông bắc

Cập nhật: 01/07/2011 15:55

Nhất Số Mệnh Nhì Vận May Ba Phong Thủy ,tôi là nam sinh năm 1965. vừa dành dụm mua được căn nhà c4, ngang 6,5 dài 16.5 hướng DB bên phải có hành lang ...