Top

Sẽ hoàn thành bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trong năm nay

Cập nhật 17/01/2010 08:40

Bộ Xây dựng vừa cho biết đã phối hợp với các địa phương đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP đến hết năm nay.

Theo đó, các tỉnh, TP được chủ động xác định giá bán đối với quỹ nhà này cho phù hợp với đặc điểm và tình hình của từng địa phương.

Hiện nay cả nước đã bán được hơn 85% số nhà thuộc sở hữu nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực triển khai công tác lập hồ sơ quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng đó, công tác quản lý nhà biệt thự cổ tại các đô thị hiện cũng được tăng cường theo hướng bảo tồn, khai thác có hiệu quả quỹ nhà này.


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP