Top

Kiến nghị xây dựng nhà ở thấp tầng tại trụ sở Bộ Xây dựng

Cập nhật 22/03/2012 08:15

Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ được chuyển đổi chức năng sử dụng đất ở khu vực trụ sở cũ 37 Lê Đại Hành (Hà Nội) từ đất công sở thành đất xây dựng nhà ở thấp tầng, mật độ thấp.

Trụ sở Bộ Xây dựng ở 37 Lê Đại Hành. Ảnh: Internet

Bộ Xây dựng cho biết sẽ có kế hoạch khai thác hiệu quả giá trị đất tại khu vực trên để đảm bảo kinh phí thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cơ bản đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Đồng thời, Bộ này cũng cho rằng việc phát triển khu nhà ở góp phần cải thiện tình trạng giao thông tại đường Hoa Lư và khu vực xung quanh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương di dời trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng tại 37 Lê Đại Hành và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng tại khu vực Tây Hồ Tây theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo hướng đồng bộ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động