Top

Hà Nội: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 53 dự án

Cập nhật 21/03/2012 13:55

UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất, dự án đã đủ điều kiện đấu giá ngay từ quý I.


Theo đó, Hà Nội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách về đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến khoảng 2.500 tỷ đồng. Trong năm nay, TP sẽ có 53 dự án đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích đất nghiên cứu hơn 360.000ha. Trong đó, khối quận huyện có 29 dự án; khối các sở, ngành 5 dự án và đấu giá đất, nhà khu vực nội thành 19 điểm.

TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã lập kế hoạch, phê duyệt các dự án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ theo phân cấp và báo cáo UBND TP thông báo công khai theo quy định.

DiaOcOnline.vn - Theo DĐDN