Top

Kiểm tra chương trình cải tạo chung cư cũ tại 7 tỉnh

Cập nhật 24/11/2009 10:40

Đoàn kiểm tra sẽ xem xét chương trình cải tạo chung cư cũ theo Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính phủ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hải Phòng, tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc về Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên, công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị.

Đoàn gồm 8 thành viên do Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam làm trưởng đoàn.

Cùng với nhiệm vụ xem xét chương trình cải tạo chung cư cũ tại các địa phương nêu trên, Đoàn công tác cũng có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định số 65/QĐ-TTg, 66/QĐ-TTg, 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác kiểm tra sẽ bắt đầu từ 1/12/2009 đến 12/12/2009.


DiaOcOnline.vn - Theo VTC News