Top

Giá thuê văn phòng Hà Nội tiếp tục giảm

Cập nhật 25/03/2014 15:08

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, hiện nguồn cung văn phòng cho thuê toàn thị trường Hà Nội gồm 150 tòa nhà cung cấp 1.254.500 m2, tăng 2% so với quý trước và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2012.

Sắp tới, dự án Lotte Center Hà Nội sẽ đưa vào thị trường 65.000m2 văn phòng

Văn phòng hạng A chiếm 24%, hạng B chiếm 43%, hạng C chiếm 33%. Giá thuê tiếp tục có xu hướng giảm (giảm 5% so với quý trước và giảm 10% so với năm 2012). Công suất trung bình của hạng A đạt 74% (tăng 2% theo quý), hạng B đạt 68% (giảm 1% theo quý), hạng C đạt 83% (tăng 2% theo quý).

Giá thuê trung bình hạng A là 620.000 đồng/m2/tháng, giảm 1% theo quý. Giá thuê văn phòng hạng B trung bình là 391.000 đồng/m2/tháng, giảm 7,5% theo quý. Giá thuê trung bình của văn phòng hạng C là 276.000 đồng/m2/tháng, giảm 4% theo quý. Sắp tới tại Hà Nội, dự án Lotte Center sẽ đưa vào thị trường 65.000m2 văn phòng, và khả năng giá thuê sẽ tiếp tục giảm.

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn Đàn Doanh nghiệp