Top

Đấu giá QSD đất và giá trị xây dựng công trình trên đất tại số 533 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp

Cập nhật 21/10/2013 13:21

Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá QSD đất và giá trị xây dựng công trình trên đất tại số 533 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp  như sau:

I. Thông tin tài sản đấu giá

Địa chỉ:  số 533 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp

   -Nhà phố cấp 3 gồm 01 trệt + lầu đúc + mái tole, cột bê tông, nền gạch bông, sàn BTCT, xà gồ gỗ, trần ván ép.

Mục đích SD   : Đất ở đô thị. Hạn SD: Lâu dài. DTKV     =DTXD: 69,5 m2 (phạm lộ giới là 17,2 m2). DT sàn XD: 136,04 m2 (phạm lộ giới là 37,2 m2).

Quy hoạch: DT phù hợp quy hoạch                 : 52,3 m2 (đã trừ lộ giới). Lộ giới đường Lê Quang Định           : 25 m.

Hệ số SD đất   : ≤ 5,8. Mật độ XD                              : 100 %. Số tầng cao: Tối đa 05 tầng (Bao gồm các tầng theo QCXDVN03:2009/BXD, không kể tầng hầm, tầng lửng và mái che cầu thang)

-Giá khởi điểm: 3.107.980.611 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10% trên phần giá trị công trình XD trên đất theo quy định là 33.391.636 đồng)

Hạn chót đăng ký: 11giờ00 ngày 11/11/2013.  Bán đấu giá: ngày 22/11/2013.


Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà VTC Online - 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: (08) 38119849 - Fax: 38113220

II. Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1/ Người tham gia đấu giá tài sản:

Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản.

2/ Người không được tham gia đấu giá tài sản:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

- Người có tài sản bán đấu giá.

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3/ Đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

- Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản có giá khởi điểm từ mười triệu đồng trở lên phải đăng ký mua trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo.

- Người đã đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước do Trung tâm và người có tài sản bán đấu giá thoả thuận quy định, nhưng tối đa không quá 15% của giá khởi điểm. - Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4/ Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá:

- Đối với tài sản bán đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

DiaOcOnline.vn - Nguồn TTDV bán đấu giá tài sản
Sở tư pháp TPHCM