Top

Tách dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình thành 2 dự án

Cập nhật 02/04/2010 14:10

Theo công văn số 2125/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý tách dự án xây dựng đường Hòa Lạc – thành phố Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BT thành 2 dự án thành phần, chia theo địa bàn hai địa phương là Hà Nội và Hòa Bình.

UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Giao thông – Vận tải để thống nhất đầu tư tuyến đường đảm bảo phù hợp với quy hoạch và khai thác đồng bộ toàn tuyến; quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và đúng các quy định hiện hành.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu Tư