Top

Phát triển nhà ở giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng 2030:

Xóa nhà tạm, đơn sơ vào năm 2020

Cập nhật 05/08/2014 13:49

Ngày 4.8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 996 phê duyệt phát triển nhà ở TP.Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng 2030. Theo đó, ưu tiên đáp ứng chỗ ở cho công nhân, sinh viên và người có công...

Đến năm 2015, diện tích bình quân nhà ở toàn TP là 23,1m2.

Theo quyết định này, đến năm 2015, diện tích về nhà ở bình quân toàn TP là 23,1m2/người, trong đó khu vực đô thị 26,6m2/người, nông thôn 20,0m2/người. Nâng tỉ lệ nhà kiên cố toàn TP lên 89,7%, giảm tỉ lệ nhà đơn sơ xuống còn 0,05%. Đầu tư xây dựng 540.000m2 sàn, đáp ứng 41.000 chỗ ở cho sinh viên; 1.600.000m2 sàn, đáp ứng chỗ ở cho công nhân, người lao động làm việc tại các KCN, cụm CN vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 1.800.000m2 sàn, tương đương 20.000 căn hộ nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư 1.400m2 sàn nhà ở công vụ.

Đến năm 2020, nâng tỉ lệ nhà kiên cố toàn TP lên 91,2%, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đơn sơ. Đầu tư 800.000m2 sàn, đáp ứng 130.000 chỗ ở cho sinh viên; đầu tư 3.000.000m2 sàn - tương ứng 400.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động; 2.223.000m2 sàn - tương ứng 32.000 căn hộ cho người có công với cách mạng. Ngoài ra, đầu tư xây dựng 2.400.000m2 sàn nhà tái định cư - tương ứng 30.000 căn hộ.

Cũng theo quyết định này, định hướng đến năm 2030 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, nhất là đối ượng chính sách xã hội khó khăn về nhà ở. TP đề xuất những cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xanh, sạch. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân toàn TP là 31,5m2/người, trong đó khu vực đô thị là 33,8m2/người; khu vực nông thôn 27,1m2/người; tiếp tục cải tạo, chỉnh trang nhà ở đã có.

Quyết định này yêu cầu UBND TP rà soát, phân loại dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư và số liệu về tồn kho bất động sản, xác định các dự án điều chỉnh, tạm dừng, dừng hoặc tiếp tục triển khai. Không cho phép triển khai các dự án không tuân thủ pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà chung của TP và không đủ điều kiện hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tối thiểu về dịch vụ đô thị. Trong đó, kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm triển khai, đã giao đất, nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật. Ngoài ra, rà soát quỹ đất 20% tại các khu đô thị, có biện pháp bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời, khẩn trương tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và hoàn thành chậm nhất trong quý IV.2014 và công khai các đồ án quy hoạch đô thị, phân khu, quy hoạch chi tiết, kiến trúc nhà ở.
DiaOcOnline.vn - Theo Lao động