Top

TP.HCM: Trên 1.800 địa chỉ nhà, đất được duyệt bán

Cập nhật 29/09/2014 13:28

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, thành phố đã phê duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ khi thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg (nay là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg) đến nay là 1.831 địa chỉ.

Ảnh minh họa. Ảnh internet.

Trong đó, UBND phê duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của khối quận, huyện là 1.220 địa chỉ và đã bán 297 địa chỉ (đạt 24,34%), thu được trên 1.659 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP.HCM đã thu hồi trên địa bàn quận, huyện 206/227 địa chỉ nhà đất, trong đó thu hồi để bán đấu giá 23/29 địa chỉ, thu hồi để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là 81/88 địa chỉ, thu hồi để chuyển giao cho đơn vị khác là 95/103 địa chỉ. Qua đó, góp phần huy động nguồn lực to lớn từ nhà đất để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển và bổ sung nguồn thu cho ngân sách.


DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan