Top

TP.HCM: Tiếp tục phân loại nhà, đất vướng thủ tục

Cập nhật 13/12/2013 08:34

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà (gọi tắt là GCN) hôm qua 12.12 của Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, cho biết đến cuối tháng 11.2013 đã cấp được 169.036 GCN. Hiện còn tồn đọng 148.485 nhà, đất chưa được cấp GCN.Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2013, các quận, huyện tập trung giải quyết cấp GCN cho người mua nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở đã xây dựng xong, các căn hộ, căn nhà đã bàn giao cho khách hàng, khách hàng đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với chủ đầu tư.   

Riêng số hồ sơ nhà đất còn tồn đọng, các quận - huyện đã được chỉ đạo tiếp tục phân loại những trường hợp không đủ điều kiện được cấp GCN theo quy định để lập hồ sơ quản lý. Khi có điều chỉnh chính sách mà các trường hợp này được chuyển thành đủ điều kiện thì tiếp tục giải quyết cấp GCN cho người dân. Dự kiến từ nay đến cuối năm, TP sẽ tiếp tục cấp 5.166 trường hợp.

DiaOcOnline.vn - Theo Thanh Niên