Top

TPHCM thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Cập nhật 08/06/2015 16:01

Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất...


UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố, một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM.

Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM và các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên & Môi trường của 24 quận, huyện.

Theo quyết định trên, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật.

Ngoài các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố còn có 24 chi nhánh Văn phòng quản lý đất đai đặt theo tên các quận, huyện và đặt tại các quận, huyện.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2015, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bắt đầu hoạt động.


DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Kinh doanh