Top

Thủ tướng yêu cầu bố trí vốn gỡ khó cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Cập nhật 04/01/2015 07:19

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, trên cơ sở đề nghị của Bộ kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý phương án bố trí vốn xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ảnh minh họa.

Theo đó, nguồn vốn sẽ được ưu tiên, tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án ODA ưu tiên và một phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN cao Hòa Lạc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác cho Bản Quản lý Khu CNC Hòa Lạc trong năm 2015 và kế hoạch trung hạn 2016-2020 để đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình, dự án trong Khu CNC Hòa Lạc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chưa thu hồi các khoản vốn ứng trước trong kế hoạch vốn năm 2015 của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc.

Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập năm 1998. Diện tích theo quy hoạch của dự án là gần 1.590 ha, trong đó diện tích không phải giải phóng mặt bằng là 117 ha; diện tích giải phóng mặt bằng là 1.469 ha.

Tính đến tháng 8/2014, Khu Công nghệ này đã thu hút được khoảng 70 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Tuy  nhiên, trong thời gian qua, việc thực hiện các dự án đang gặp những khó khăn, vướng mắc như cơ chế, chính sách thay đổi theo thời gian và do ảnh hưởng khi sáp nhập tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 70%; việc xây dựng các khu tái định cư chậm.

DiaOcOnline.vn - Theo BizLIVE