Top

Năm 2013, số công trình xây không phép giảm 4%

Cập nhật 07/01/2014 13:55

Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2013 công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP đã có bước chuyển biến tích cực.

Các địa phương đã và đang đẩy nhanh việc phê duyệt quy hoạch chi tiết, soạn thảo Quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch và tiến hành thiết kế đô thị đối với khu vực quan trọng để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng; tỷ lệ công trình xây dựng không phép, sai phép giảm đáng kể so với năm 2012 .

Năm 2013, số công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng còn khoảng 9% so với tổng số công trình được xây dựng (giảm 4% so với năm 2012); số công trình xây dựng sai với giấy phép được cấp còn khoảng 2,4% (giảm 0,6% so với năm 2012).

Theo báo cáo của 136/252 Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình chuyên ngành, năm 2013 các Sở đã thực hiện thẩm tra tổng cộng 3.882 hồ sơ thiết kế công trình theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP (chiếm khoảng 60% tổng số hồ sơ thiết kế được phê duyệt); Tỷ lệ hồ sơ thiết kế phải trả lại, yêu cầu sửa đổi, bổ sung chiếm khoảng 25% số hồ sơ được thẩm tra; Tổng giá trị dự toán trước thẩm tra là 30.982,5 tỷ đồng, sau thẩm tra là 28.141,6 tỷ đồng, giá trị cắt giảm chi phí là 2.840,9 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,2%); qua thẩm tra cũng đã phát hiện nhiều sai sót, bất hợp lý trong việc áp dụng tiêu chuẩn, lựa chọn giải pháp và tính toán kết cấu, áp dụng định mức, đơn giá…


DiaOcOnline.vn - Theo Trí thức trẻ