Top

Long An thanh tra toàn diện quản lý sử dụng đất

Cập nhật 13/04/2011 15:20

Ảnh minh họa, Nguồn Internet
Long An hiện đang thực hiện thanh tra số liệu tình hình trong 10 năm từ 2001-2010. Dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 9/2011.

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, đến nay Thanh tra Long An đã triển khai 14 cuộc thanh tra việc quy hoạch, quản lý quy hoạch và sử dụng đất của 14 huyện, thành phố trong phạm vi toàn tỉnh.

Mục đích việc thanh tra lần này nhằm phát hiện những tồn tại, bất cập trong quản lý, giám sát công tác lập, thẩm định xét duyêt quy hoạch, quản lý sử đất, qua đó đánh giá tổng quan việc thực hiện quy hoạch, quản lý sử dụng đất.

Trước đây, còn một số địa phương vẫn còn hạn chế trong công tác lập, xét duyệt quy hoạch còn chậm, chưa hiệu quả và phù hợp, tình trạng sử dụng đất đai chưa đúng theo quy hoạch, giao đất chưa đúng đối tượng, chưa thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, còn có tình trạng xây nhà phục vụ tái định cư hoặc để kinh doanh quá thời hạn quy định không triển khai được, đất được nhà nước giao hoặc cho thuê chưa sử dụng hết, nhiều nơi bỏ hoang, có nhiều trường hợp người dân lấn chiếm đất công, nhiều dự án thực hiện giá đền bù không nhất quán.

Hiện nay, một số cụm, tuyến dân cư còn chưa phát huy tác dụng, dân chưa vào ở hoặc qua nhiều năm chưa hoàn thiện hạ tầng, nên khi vào ở người dân còn gặp nhiều khó khăn.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT