Top

Lãnh đạo tỉnh, thành sẽ được đào tạo quản lý đô thị

Cập nhật 03/04/2010 14:40

Chỉ có 36% lãnh đạo, cán bộ chuyên môn quản lý xây dựng ở thành phố đã qua đào tạo quản lý đô thị, gây hạn chế về quản lý. Thực trạng này đòi hỏi một đề án nhằm nâng cao năng lực các lãnh đạo tỉnh phụ trách đô thị.

Theo kết quả khảo sát mới đây, chỉ có 36% lãnh đạo, cán bộ chuyên môn quản lý xây dựng ở thành phố thuộc tỉnh và 28% chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ quản lý địa chính - xây dựng cấp phường, xã qua đào tạo quản lý đô thị. Thực trạng này đã hạn chế hiệu quả quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của chính quyền đô thị các cấp.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với lãnh đạo tỉnh, thành phố.

Theo đề án, đối tượng đào tạo là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; Giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc sở xây dựng, sở quy hoạch, giao thông; trưởng phó các phòng quản lý đô thị quận, huyện và cán bộ địa chính, xây dựng, môi trường phường, xã, thị trấn.

Nội dung đạo tạo gồm quy hoạch; quản lý phát triển hạ tầng, môi trường, xây dựng đô thị; thiết kế đô thị và bảo tồn di sản; quản lý đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản...

Bộ Xây dựng dự kiến, quy mô đào tại từ năm 2010 đến 2015 khoảng 17.500 người, trong đó 10.900 người là chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách đô thị.

DiaOcOnline.vn - Theo Dân Trí