Top

Hơn 5.000 dự án vi phạm quy định về quản lý đầu tư

Cập nhật 03/04/2010 11:30

Theo báo cáo tổng hợp giám sát, đánh giá đầu tư năm 2009, mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2009, vẫn có tới 5.156 dự án vi phạm các quy định về quản lý đầu tư, chiếm khoảng 17,4% so với tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ.

Tỷ lệ này đã thấp hơn đáng kể so với mức 20% của năm 2008 và 17,6% của năm 2007, nhưng vẫn cao hơn con số 133,4% của năm 2006.

Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu được tổng hợp từ báo cáo của 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 10/30 cơ quan bộ và tương đương, 2/8 cơ quan thuộc Chính phủ và 13/19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91.

Các vi phạm này chủ yếu vẫn là không phù hợp với quy hoạch; phê duyệt không đúng thẩm quyền; không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án; đấu thầu không đúng quy định; bỏ giá thầu không phù hợp; chất lượng xây dựng thấp; chậm tiến độ…

Báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tình trạng chậm tiến độ các dự án xây dựng sử dụng vốn Nhà nước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí còn có xu hướng tăng hơn so với các năm trước. Năm 2009, có tới 5.021 dự án, chiếm 16,9% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ, trong đó có nhiều dự án kết cấu hạ tầng quan trọng.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, nếu như năm năm 2006, số dự án chậm tiến độ chỉ chiếm tỷ lệ 13,1%, thì năm 2007 tăng lên 14,8% và năm 2008 là 16,6%.

Đánh giá về tình hình này, các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, đây là vấn đề cần được quan tâm, bởi chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu là tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư của dự án.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, nguyên nhân chính khiến các dự án chậm tiến độ trong năm 2009 là do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư khó khăn; tư vấn yếu kém hoặc quá tải; một số đơn vị thi công không đủ năng lực… Việc thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, đấu thầu kéo dài; bố trí vốn không đủ, thanh quyết toán chậm; chuẩn bị thủ tục đấu thầu và xét thầu kéo dài… cũng được cho là nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ.

Đáng chú ý, trong số các dự án chậm tiến độ, có 50 dự án thuộc nhóm A. Việc tiến độ các dự án này chậm so với yêu cầu, ngoài làm hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế; không đảm bảo huy động năng lực sản xuất theo đúng kế hoạch, còn làm tăng thêm chi phí cho ban quản lý dự án, lãi vay trong thời gian xây dựng, đặc biệt là chi phí chuyên gia nước ngoài trong các dự án ODA, lãng phí là rất lớn và hiệu quả đầu tư thấp.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu Tư