Top

Hướng tới mô hình Văn phòng "đăng ký sổ đỏ" áp dụng trên toàn quốc

Cập nhật 29/07/2014 10:15

Để rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ), Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm phấn đấu đến 31/12/2015 sẽ triển khai mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trên toàn quốc.

Thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trên toàn quốc. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2012, Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 và được thực hiện tại 4 tỉnh, thành là Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng và Hà Nam.

Cho đến nay, các văn phòng đều thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, như thủ tục đăng ký đất đai; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai; quy trình giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất; tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn cơ bản chấm dứt.

Đáng chú ý, việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện cấp sổ đỏ; trong đó tại Đà Nẵng, thời gian cấp sổ đỏ lần đầu đã giảm từ 33 ngày xuống còn 15 ngày; Hà Nam giảm từ 33 ngày xuống còn 12 ngày. Nhờ đó, số lượng sổ đỏ được cấp tại các địa phương này đã tăng lên rõ rệt.

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng đã cấp được gần 40 nghìn sổ đỏ, nâng tỷ lệ đất chuyên dùng có sổ đỏ được cấp từ 39% lên 88%; thành phố Hải Phòng cấp được hơn 11,7 nghìn sổ đỏ, nâng tỷ lệ cấp sổ đỏ cho các loại đất chính của thành phố tăng từ 78% lên 91,2%.

Riêng tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành việc cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì quá trình thực hiện đề án vẫn còn những hạn chế như việc xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính ở các địa phương (trừ tỉnh Đồng Nai) vẫn còn chậm; các địa phương vẫn chưa thực hiện việc phân cấp quản lý và sắp xếp lại hồ sơ địa chính theo mô hình mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển, mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Việc xây dựng mô hình là việc quan trọng cần thiết nhưng có không ít khó khăn.

Chính vì thế, để mô hình được nhân rộng các ngành, tỉnh, thành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, chuẩn bị công phu. Riêng ngành tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản, hành lang pháp lý, hoàn thiện cơ chế hoạt động của mô hình.

Song song với đó, các địa phương cần có đề án tổ chức mô hình cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương mình. Phấn đấu đến 31/12/2015, mô hình văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp được thực hiện cơ bản trên toàn quốc.

DiaOcOnline.vn - Theo TTXVN