Top

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật 15/06/2015 09:24

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, đến nay thành phố hoàn thành việc thành lập hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng một cấp và hệ thống bước đầu hoạt động có kết quả thiết thực.

Nhờ đó, thành phố đã hoàn thành việc cấp 162 Giấy chứng lần đầu với các tổ chức, trong đó: 145 tổ chức kinh tế, 11 tổ chức hành chính sự nghiệp, 6 đơn vị an ninh quốc phòng. Đối với hộ gia đình cá nhân: UBND các quận, huyện cấp 6.212 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho hộ gia đình, trong đó: 2.002 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị, 4010 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại nông thôn.


Hải Phòng cấp 6.212 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho hộ gia đình

Được biết, để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các quận, huyện và một số đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ hướng dẫn các phường, xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy cho người dân. Sở chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp các đơn vị đăng ký cấp giấy, cử cán bộ hỗ trợ công tác thiết lập và thẩm định hồ sơ tại cơ sở để rút ngắn thời gian.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng