Top

Hà Nội tạm dừng dự án nhà ở khu vực nội đô

Cập nhật 06/08/2014 10:28

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 996 phê duyệt phát triển nhà ở TP.Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng 2030.


Theo quyết định này, Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại trong khu vực nội đô lịch sử đối với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án.

Thực hiện rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp nhận, cho phép đầu tư trên toàn địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật để xác định các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần điều chỉnh, các dự án tạm dừng, các dự án phải dừng.

Quyết định 996 của Chính phủ cũng quy định, đến năm 2015 tỷ lệ chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị phải đạt 80%, tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đạt 20%.

Đến năm 2020, phấn đấu tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 90%, tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội đạt 30%. Đến năm 20130, tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 90%, tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội đạt 30%.

DiaOcOnline.vn - Theo VnMedia