Top

Giai đoạn 2011-2015:

Hà Nội dự định triển khai gần 100 dự án chỉnh trang đô thị

Cập nhật 18/12/2010 09:10

Chiều qua 17-12, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi làm việc với các sở, ngành về kế hoạch chỉnh trang đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, giai đoạn 2011-2015, TP sẽ tiếp tục triển khai 97 dự án chỉnh trang đô thị. Trong đó, năm 2011 sẽ triển khai 40 dự án bao gồm: chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật kết hợp hạ ngầm các đường dây đi nổi gồm 5 dự án; hạ ngầm đường dây đi nổi tuyến đường, phố với 8 dự án; cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 13 dự án; chỉnh trang, cải tạo vườn hoa 6 dự án; các dự án chiếu sáng là 3 dự án và các dự án khác 5 dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đã cơ bản đồng tình với kế hoạch chỉnh trang đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 mà các sở, ngành đưa ra tại cuộc họp. Tuy nhiên, về 97 dự án chỉnh trang từ nay đến năm 2015, các sở, ngành cần xem xét lại để cho phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp đã đưa ra tại cuộc họp. Yêu cầu Sở Xây dựng tổng hợp lại kế hoạch và trình UBND TP xem xét tại kỳ họp tập thể sắp tới.

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới