Top

Hà Nội: Bổ sung loại hình cụm công nghiệp làng nghề

Cập nhật 30/07/2010 14:10

Đề xuất này của Sở Công thương đã được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đồng ý cùng với Quy định về việc quản lý hoạt động nhằm khắc phục tình trạng quy hoạch nhỏ lẻ, manh mún, ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, trong Quy định cần cụ thể hóa, chủ đầu tư phải đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở như đường sá, điện, nước, xử lý ô nhiễm môi trường...; đồng thời được quyền xây dựng giá cho thuê nhưng phải qua cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định.

Theo quy định điều kiện thành lập mới cụm công nghiệp của Hà Nội, nếu trên địa bàn huyện đã có cụm công nghiệp hoạt động thì tỷ lệ lấp đầy bình quân phải đạt trên 60%; còn địa bàn cấp xã phải có tỷ lệ lấp đầy trên 80% mới được thành lập cụm công nghiệp mới.

Tương tự như vậy, quy định này đã bổ sung điều kiện xem xét mở rộng quy mô các cụm công nghiệp như cụm công nghiệp phải lấp đầy trên 80% hoặc đối với những cụm công nghiệp đã xây dựng nhưng không quy hoạch đồng bộ hạ tầng theo quy định thì cho phép được mở rộng để phù hợp với quy hoạch.

Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp được quy định chi tiết theo hướng khuyến khích lựa chọn các doanh nghiệp làm chủ đầu tư, thực hiện cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư....

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu Tư