Top

Giảm hệ số điều chỉnh giá đất, tạo thuận lợi cho người dân

Cập nhật 24/03/2015 09:28

Trang TP Hồ Chí Minh số ra thứ ba, ngày 17-3-2015, có bài phản ánh “hệ số điều chỉnh giá đất còn cao” (gọi tắt là hệ số k) gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN), người dân trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mới đây, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh tờ trình UBND thành phố về vấn đề này theo hướng giảm hệ số k, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.


Hệ số điều chỉnh giá đất ở quận 2 khá thấp sẽ tạo điều kiện cho các dự án bất động sản “ấm” lên. Trong ảnh: Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (quận 2) đang được thi công hạ tầng kỹ thuật.

Theo phân tích của Sở Tài chính thành phố, căn cứ bảng giá đất năm 2015, giá đất ở bình quân trên địa bàn các quận, huyện đã tăng từ 1,28 đến 1,99 lần so với năm 2014. Trong khi đó, hiện nay trên địa bàn thành phố còn nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo điều kiện cho các trường hợp này nộp tiền sử dụng đất, hệ số k của bảng giá đất năm 2015 được đề xuất giảm so với quy định tại Quyết định (QĐ) 18/2013 của thành phố.

Theo đó, sẽ chia thành bốn khu vực với bốn hệ số k khác nhau (thay vì chỉ ba khu vực như QĐ 18). Cao nhất là khu vực 1 với tám quận nội thành, gồm quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình và Phú Nhuận với hệ số k bằng 1,2 lần bảng giá đất. Vào năm 2012, hệ số k do thành phố ban hành áp dụng tại các quận này lên tới 4,5 lần.

Khu vực 2 được đề nghị hệ số k bằng 1,1 lần bảng giá đất ở do thành phố ban hành gồm các quận 6, 7, Gò Vấp, Tân Phú và Bình Thạnh. Khu vực 3 dự kiến có hệ số k là 1,05 gồm các quận 2, 8, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức. Khu vực 4 gồm năm huyện còn lại có hệ số k bằng 1 lần bảng giá đất ở năm 2015.

Như vậy, so với dự thảo ban đầu, thì chỉ có khu vực 1 là giữ nguyên; ba khu vực còn lại, hệ số k đều giảm 0,05 lần.

Theo tờ trình, tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, giao đất có giá dưới 30 tỷ đồng (tính theo bảng giá đất) được quyền lựa chọn áp dụng hệ số k của tổ chức cũng được ban hành tại quyết định này hoặc theo cách lâu nay là thẩm định giá theo giá thị trường để nộp tiền sử dụng đất. So với dự thảo ban đầu, hệ số k của tổ chức chỉ giữ nguyên với khu vực 1 là 2 lần bảng giá đất. Các khu vực còn lại thay đổi theo hướng giảm như khu vực 2 là 1,8 lần; khu vực 3 là 1,6 lần; khu vực 4 là 1,4 lần (riêng huyện Cần Giờ là 1,2 lần).

Sở Tài chính thành phố cho biết, các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, giao đất có giá dưới 30 tỷ đồng là đối tượng mới được bổ sung để áp dụng hệ số k khi tính tiền sử dụng đất. Trước đây, các DN muốn nộp tiền sử dụng đất phải đi thuê đơn vị thẩm định giá để xác định số tiền phải nộp theo giá thị trường. Sau đó, Hội đồng thẩm định giá thành phố thẩm định lại rồi trình UBND thành phố phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể. Do vậy, thời gian thực hiện và thủ tục kéo dài, phức tạp. Nay, các DN được áp dụng hệ số k để nộp tiền sử dụng đất là có sự thay đổi thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi. Nhà nước cũng kịp thời huy động được nguồn thu từ đất đai cho ngân sách. Sở Tài chính thành phố đề nghị: Các DN được giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực mà có giá trị của khu đất tính theo bảng giá đất do thành phố ban hành năm 2015 dưới 30 tỷ đồng và chưa nộp tiền sử dụng đất, thì cũng được áp dụng hệ số k để thực hiện.

Về đề nghị của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh xếp quận 2 và quận 7 vào cùng một nhóm do điều kiện hạ tầng và thu hút đầu tư tương đương nhau, Sở Tài chính thành phố cho rằng, quận 7 có khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, các khu vực ngoài khu đô thị này cũng phát triển khá ổn định, trong khi đó, quận 2 đang hình thành, hạ tầng chưa bằng quận 7 cho nên chưa ổn định. Do đó, vẫn xếp hai quận này vào hai nhóm có hệ số k khác nhau

DiaOcOnline.vn - Theo Nhân dân