Top

Dẹp nạn ‘xí’ đất tại khu đô thị Thủ Thiêm

Cập nhật 08/06/2015 08:43

Để giải phóng mặt bằng tại khu đô thị Thủ Thiêm, TP.HCM phải vay tiền của các tổ chức tín dụng và trả lãi bình quân 2,95 tỉ đồng/ngày.

“Muốn đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm, nhà đầu tư phải nộp tiền ký quỹ với mức 20% tiền sử dụng đất tạm tính. Tiền ký quỹ bị tịch thu nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết” - Ban Quản lý (BQL) khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa có văn bản đề xuất UBND TP.HCM.

Quá nhiều thuận lợi nên cần trách nhiệm

BQL thông tin toàn bộ kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Thủ Thiêm đều từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng. Bình quân mỗi ngày tổng số tiền lãi TP phải trả cho khoản vay này là 2,95 tỉ đồng!

“Khi có quỹ đất sạch, nhà đầu tư sẽ có nhiều thuận lợi như không phải huy động vốn để giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự án ngắn do không phải thực hiện khâu này. Do đó phải có quy định về việc ký quỹ và biện pháp chế tài với các nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư dự án tại khu đô thị Thủ Thiêm nhưng không thực hiện đúng cam kết” - tờ trình của BQL nêu.

Theo đề xuất, các nhà đầu tư phải nộp tiền ký quỹ từ khi được chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu dự án đến khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tổng số tiền ký quỹ là 20% tiền sử dụng đất tạm tính, được xác định dựa theo quy hoạch 1/2.000 và các chỉ đạo của TP về thẩm định giá các khu đất. Tiền ký quỹ được xem là khoản ứng trước của tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp sau này.

Thi công một dự án nhà ở tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HTD

Chậm thực hiện: Tịch thu tiền ký quỹ

Tiền ký quỹ sẽ nộp thành ba đợt. Trong vòng năm ngày kể từ khi được TP cho phép tổ chức nghiên cứu dự án, chủ đầu tư phải nộp 3% tiền sử dụng đất tạm tính vào ngân sách TP. Trường hợp dự án chưa có giá tạm tính thì phải ký quỹ 20 tỉ đồng cho một lô đất.

Đến giai đoạn được TP có văn bản công nhận hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, doanh nghiệp phải nộp tiếp lần hai cho đủ 10% (trong vòng năm ngày). Đợt ba chủ đầu tư nộp thêm 10% sau khi được cấp giấy chấp thuận hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

Các nhà đầu tư nước ngoài khi chưa có pháp nhân tại Việt Nam sẽ nộp tiền ký quỹ vào tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng Việt Nam hoặc ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, nộp giấy xác nhận của ngân hàng cho BQL.

Về biện pháp chế tài, BQL đề xuất: Nếu đã được TP chấp thuận cho nghiên cứu thực hiện dự án mà trong 10 ngày chủ đầu tư không nộp 3% tiền ký quỹ ban đầu thì xem như văn bản chấp thuận cho nghiên cứu hết hiệu lực. Sau khi đã nộp 3% (hoặc 20 tỉ đồng/lô đất) trong 30 ngày làm việc mà chủ đầu tư không trình đề xuất dự án hoặc đề xuất không được chấp thuận thì văn bản chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư của TP cũng hết hiệu lực. Khi đó nếu TP không cho phép gia hạn thời gian nghiên cứu đề xuất thì nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ đã nộp.

Từ giai đoạn này trở đi, nếu vi phạm thời hạn nộp tiền ký quỹ còn lại hoặc thời hạn thực hiện thủ tục đầu tư dự án tiếp theo, chủ đầu tư sẽ bị tịch thu số tiền ký quỹ đã nộp và không được tiếp tục thực hiện dự án.

“Kể cả khi đã nộp đủ 20% mà chủ đầu tư không thực hiện bước tiếp theo để xác định tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp thì cũng bị tịch thu tiền ký quỹ. TP sẽ xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chấp thuận đầu tư đã cấp cho trường hợp trên” - BQL đề xuất.

BQL cho hay hiện chưa có quy định cụ thể về việc ký quỹ tại các khu đô thị. Tuy nhiên, có thể vận dụng các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dự án tại các nghị định về đầu tư xây dựng; nghị định về bán đấu giá tài sản; Nghị định 48/2010 về giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Đầu tư năm 2014. Đây là các căn cứ để BQL tham khảo khi đề xuất mức tiền ký quỹ 20% như trên.


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP