Top

Đấu giá Nhà đất số 220 Trần Phú, Phường 9, Quận 5

Cập nhật 04/12/2014 10:27

Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá Nhà đất số 220 Trần Phú, Phường 9, Quận 5 như sau:

Địa chỉ: Nhà đất số 220 Trần Phú, Phường 9, Quận 5.

-DTKV theo Bản vẽ hiện trạng: 57,06m2, trong đó: DT có chủ quyền lấn lộ giới: 49,08m2 và DT có chủ quyền không lấn lộ giới: 7,98m2.

-Cấu trúc và kết cấu nhà theo Bản vẽ hiện trạng: 02 tầng + lửng; cột BTC32/53T, mái tôn.

-Tổng DTXD và DT sàn XD: + Theo Giấy CNQSHN: DTXD: 55,82m2; DT sàn XD: 51,7m2; + Theo Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa: DTXD 43,61m2; +Theo Hợp đồng mua bán nhà: DTXD: 56,81m2; DTSD: 98,18m2; +Theo Bản vẽ hiện trạng: 167,32m2, trong đó: Tầng 1: 57,06m2, trong đó: DT có chủ quyền lấn lộ giới: 49,08m2 và DT có chủ quyền không lấn lộ giới: 7,98m2. Tầng lửng: 55,25m2, trong đó: DT có chủ quyền lấn lộ giới: 39,75m2, DT có chủ quyền không lấn lộ giới: 1,86m2, DTXD sai phép lấn lộ giới: 9,32m2 và DTXD không phép: 4,32m2. Tầng 2: 55,01m2, trong đó: diện tích xây dựng không phép: 55,01m2. Quy hoạch: Thuộc khu đất ở cao tầng dự kiến (khu tứ giác Phường 9).

*Ghi chú: Phần DT đất và DT công trình XD trên đất chưa có chủ quyền, XD không phép và sai phép, người mua được tài sản bán đấu giá tự lo thủ tục và chịu mọi chi phí để hợp thức hóa (nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép) đồng thời thực hiện đúng quy định khi có quy hoạch của Nhà nước.

-Giá khởi điểm: 3.800.000.000 đồng

Hạn chót đăng ký: 11giờ00 ngày 11/12/2014. Bán đấu giá: ngày 22/12/2014.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà VTC Online - 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: (08) 38119849 - Fax: 38113220

II. Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1/ Người tham gia đấu giá tài sản:

Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản.

2/ Người không được tham gia đấu giá tài sản:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

- Người có tài sản bán đấu giá.

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3/ Đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

- Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản có giá khởi điểm từ mười triệu đồng trở lên phải đăng ký mua trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo.

- Người đã đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước do Trung tâm và người có tài sản bán đấu giá thoả thuận quy định, nhưng tối đa không quá 15% của giá khởi điểm. - Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4/ Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá:

- Đối với tài sản bán đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

DiaOcOnline.vn - Nguồn TTDV bán đấu giá tài sản
Sở tư pháp TPHCM