Top

Đà Nẵng đấu giá các lô đất giá chỉ từ 3,5 - 4,7 triệu đồng/m2

Cập nhật 14/04/2011 13:10

Uỷ ban nhân dân Tp.Đà Nẵng vừa phê duyệt giá khởi điểm cho 9 lô đất trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh một lô đất thuộc khu C khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Cụ thể, Đà Nẵng đấu giá quyền sử dụng đất ở 9 lô đất thuộc khu C khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ do Trung tâm Giao dịch Bất động sản quản lý. Trong đó, Khu đất A1-3 có 4 mặt tiền, đường 5.5m, 5.5m, 10.5m, 7.5m (khoảng 8,730 m2), giá 3.87triệu đồng/m2.

Khu đất A1-1 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 10.5m, 10.5m, 7.5m, 5.5m (khoảng 22.000 m2) đối diện khu đất A1-3 qua đường 7.5m, giá 3.87 triệu đồng/m2.

Khu đất A1-2 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 10.5m, 10.5m, 5.5m, 5.5m (khoảng 12,000 m2), đối diện với khu đất A1-1 qua đường 10.5m, giá 4.06 triệu đồng/m2.

Khu đất A1-5 có 2 mặt tiền đường quy hoạch 7.5m và dưới hành lang đường dây điện cao thế (khoảng 19,500 m2), giá 3.1 triệu đồng/m2.

Khu đất A1-6 có 3 mặt tiền đường quy hoạch 10.5m, 7.5m và dưới hành lang đường dây điện cao thế, liền kề khu đất A1-5 (khoảng 11,800 m2), giá 4.06 triệu đồng/m2.

Khu đất A1-9 có 2 mặt tiền đường quy hoạch 7.5m (khoảng 8,400 m2), đối diện khu đất A1-6 qua đường 7.5m, giá 3.87 triệu đồng/m2.

Khu đất A1-11 có 2 mặt tiền đường quy hoạch 15m, 7.5m (khoảng 8,300 m2), giá 4.257 triệu đồng/m2.

Khu đất A1-14 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 15m, 7.5m, 5.5m, 10.5m (khoảng 4,200 m2) đối diện với khu đất A1-11 qua đường 15m, giá 4.683 triệu đồng/m2.

Khu đất A1-15 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 15m, 7.5m, 5.5m, 5.5m (khoảng 3,600 m2) đối diện với khu đất A1-11 qua đường 15m, giá 4.683 triệu đồng/m2.

DiaOcOnline.vn - Theo NDHMoney