Top

Bố trí vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Cập nhật 23/07/2013 09:52

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xem xét cấp bổ sung số vốn còn thiếu cho các địa phương đang thực hiện dở dang để thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo quy định.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng thu hồi số vốn đã cấp thừa từ ngân sách Trung ương cho các địa phương để thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo; đồng thời xem xét cấp bổ sung số vốn còn thiếu cho các địa phương đang thực hiện dở dang, cấp bổ sung để thu hồi số vốn đã ứng năm 2010 từ nguồn vốn cấp thừa đã được thu hồi trên.

Ngày 12/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo tại khu vực nông thôn. Tiếp đó ngày 29/10/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 67/2010/QĐ-TTg để bổ sung thêm đối tượng là các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, đang cư trú tại các thôn, bản thuộc phường, xã, thị trấn, thị xã, thành phố, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện một cách quyết liệt, tính đến giữa năm 2012, chương trình đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Có 9 tỉnh hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn sớm trước 2 năm và hầu hết các tỉnh khác đã hoàn thành Chương trình sớm trước 1 năm. Nhiều tỉnh có số lượng phải hỗ trợ rất lớn, đến nay đã hoàn thành hoặc đạt kết quả tốt như: Thanh Hóa, Trà Vinh, Sóc Trăng…

Các địa phương đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 507.143 hộ, đạt tỷ lệ 102,2% so với số hộ phê duyệt ban đầu, đạt 94% so với số hộ thực tế phải hỗ trợ sau khi rà soát, bổ sung. Trong đó có 224.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng vốn huy động đạt 12.653 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn huy động khác. Tổng số vốn đã giải ngân là 11.945 tỷ đồng (chiến tỷ lệ 94,4% so với số vốn đã huy động).


DiaOcOnline.vn - Theo Chính phủ