Top

Bắt đầu kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM

Cập nhật 07/04/2015 13:01

Theo Sở Xây dựng TP HCM, đơn vị này sẽ có 3 đợt kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, đợt 1 bắt đầu ngày 7/4, sẽ kiểm tra 20 công trình đầu tiên. Chương trình này sẽ kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sẽ có 20 công trình xây dựng bị kiểm tra bắt đầu từ tháng 7/4.

Đoàn kiểm tra sẽ bao gồm lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng do Sở Xây dựng làm trưởng đoàn, 2 công chức của Phòng Quản lý chất lượng công trình làm phó đoàn và thư ký đoàn. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn có đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, sở Cảnh sát PCCC, các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, UBND các quận huyện và đội thanh tra trên địa bàn có công trình bị kiểm tra.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng